חדשות ועדכונים: לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית צש בליא | מנסוטו צמלח לביקו לורם איפסום דולור סיט אמט | ליבמ

חדשות ועדכונים: לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית צש בליא | מנסוטו צמלח לביקו לורם איפסום דולור סיט אמט | ליבמ

חדשות ועדכונים: לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית צש בליא | מנסוטו צמלח לביקו לורם איפסום דולור סיט אמט | ליבמ

חדשות ועדכונים: לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית צש בליא | מנסוטו צמלח לביקו לורם איפסום דולור סיט אמט | ליבמ

חדשות ועדכונים: לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית צש בליא | מנסוטו צמלח לביקו לורם איפסום דולור סיט אמט | ליבמ

חדשות ועדכונים: לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית צש בליא | מנסוטו צמלח לביקו לורם איפסום דולור סיט אמט | ליבמ

חדשות ועדכונים: לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית צש בליא | מנסוטו צמלח לביקו לורם איפסום דולור סיט אמט | ליבמ

חדשות ועדכונים: לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית צש בליא | מנסוטו צמלח לביקו לורם איפסום דולור סיט אמט | ליבמ

חדשות ועדכונים: לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית צש בליא | מנסוטו צמלח לביקו לורם איפסום דולור סיט אמט | ליבמ

חדשות ועדכונים: לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית צש בליא | מנסוטו צמלח לביקו לורם איפסום דולור סיט אמט | ליבמ

pdf פירסום מכרז 1 - ורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט - לפתיעם ברשג - ולתיעם גדדיש.
pdf פירסום מכרז 2 - ורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט - לפתיעם ברשג - ולתיעם גדדיש.
pdf פירסום מכרז 3 - ורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט - לפתיעם ברשג - ולתיעם גדדיש.

נתן ליצור קשר בכל הנושאים

מזכירת המועצה רחל אביבי

 • 08-8598923
 • 050-8430103
 • 08-8592554
 • 08-8593333

הרב המקומי שלום צדוק שליט”א

 • 08-8598923
 • 050-8430103
 • 08-8592554

ראש המועצה אהרון ענאקי

 • 08-8598923
 • 050-8430103

עוזר לרב/מפקח כשרות/ רשם נישואין גבריאל מעודה

 • 08-8598923
 • 050-8430103
 • 08-8592554
 • 08-8593333

אחראי בית עלמין חברת קדישה וערובין עמרם דנין

 • 08-8598923
 • 050-8430103
 • 08-8592554

הודעות

 • כאן תרוץ רשימה

  של הודעות לחודש ספציפי
  כאן תרוץ רשימה
  של הודעות לחודש ספציפי
  כאן תרוץ רשימה
  של הודעות לחודש ספציפי.

 • כאן תרוץ רשימה (2)

  של הודעות לחודש ספציפי
  כאן תרוץ רשימה
  של הודעות לחודש ספציפי
  כאן תרוץ רשימה
  של הודעות לחודש ספציפי.

 • כאן תרוץ רשימה (3)

  של הודעות לחודש ספציפי
  כאן תרוץ רשימה
  של הודעות לחודש ספציפי
  כאן תרוץ רשימה
  של הודעות לחודש ספציפי.

 • כאן תרוץ רשימה (4)

  של הודעות לחודש ספציפי
  כאן תרוץ רשימה
  של הודעות לחודש ספציפי
  כאן תרוץ רשימה
  של הודעות לחודש ספציפי.

 • כאן תרוץ רשימה (5)

  של הודעות לחודש ספציפי
  כאן תרוץ רשימה
  של הודעות לחודש ספציפי
  כאן תרוץ רשימה
  של הודעות לחודש ספציפי.